Czym są guzki głosowe?

Guzki głosowe to obustronne zgrubienia na strunach głosowych (w języku medycznym – fałdach głosowych). Guzki głosowe powodują pogorszenie jakości głosu i obniżenie jego wydolności. Występują zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Jest to zmiana łagodna – to oznacza, że nie prowadzi do raka krtani.

Guzki głosowe PRZYCZYNY

Główną przyczyną guzków głosowych jest przeciążanie i nadużywanie głosu. To znaczy: nadmierne, głośne mówienie, krzyki, wiwaty, głośny śmiech i płacz oraz nieprawidłowa technika emisji głosu[1]. Oprócz tego, niektórzy naukowcy i lekarze wiążą obecność guzków głosowych z refluksem krtaniowo-gardłowym, przewlekłymi infekcjami i alergiami.

Guzki głosowe WYSTĘPOWANIE

Na guzki głosowe narażone są szczególnie osoby, które wykonują zawody wymagające intensywnego używania głosu – nauczyciele, wykładowcy, wokaliści, aktorzy, mówcy, pracownicy call center, pracownicy obsługi klienta, trenerzy fitness, księża.

Ponadto, udowodniono, że guzki głosowe występują znacznie częściej u osób, które są ekstrawertyczne, towarzyskie i lubią dużo mówić. Innym czynnikiem, który zwiększa prawdopodobieństwo występowania guzków głosowych jest podatność na stres. Stres zwiększa napięcie mięśni całego ciała, a to skutkuje nieprawidłowym sposobem tworzenia głosu i nieprawidłową pracą mięśni krtani. Kiedy doświadczamy reakcji stresowej oddech staje się przyspieszony i spłycony. Jeśli taka sytuacja często się powtarza, albo trwa przewlekle, to w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowego toru oddechowego.

U osób dorosłych guzki głosowe występują częściej u kobiet niż u mężczyzn, a u dzieci odwrotnie – częściej u chłopców, niż u dziewczynek. Guzki głosowe często zgłaszane są u dzieci, które mają ubytkek słuchu i/lub trudności w zachowaniu (krzyk, gadatliwość, głośne mówienie, piski).

Guzki głosowe OBJAWY

Obecność guzków głosowych powoduje zaburzenia głosu charakteryzujące się chrypką i obniżeniem głosu. Inne częste objawy to:

  • męczliwość głosu,
  • suchość w gardle,
  • niestabilny głos („łamie się”),
  • napięcie w głosie,
  • szorstkość,
  • ograniczenie zakresu głosu (pacjenci mówią np. „Kiedyś mogłam śpiewać wysoko, a teraz sprawia mi to trudność).

Te trudności z głosem zwykle prowadzą do nieobecności w pracy, obniżenia produktywności i pogorszenia jakości życia.

JAK LECZYĆ GUZKI GŁOSOWE?

Wg najnowszych badań, zarówno terapia głosu, jak i mikrochirurgia krtani są najbardziej skutecznymi metodami leczenia guzków głosowych[2].

Guzki głosowe terapia głosu

Pierwszą zalecaną strategią leczenia, z czym zgadza się większość specjalistów, jest podejście zachowawcze, czyli terapia głosu.

W terapii głosowej wykorzystuje się różnorodne metody i ćwiczenia, których skuteczność została wielokrotnie potwierdzona. W 2017 roku naukowcy dokonali przeglądu 21 badań naukowych, pochodzących z całego świata, na temat wpływu terapii głosu na leczenie guzków głosowych[3]. We wszystkich badaniach zaobserwowali, że terapia głosu ma pozytywny wpływ na guzki głosowe. W niektórych przypadkach guzki zniknęły całkowicie, a w innych, ich rozmiar się zmniejszył. Istotne jest to, że u wszystkich osób nastąpiła poprawa jakości głosu i zmniejszenie dokuczliwych objawów.

Wiele osób pyta mnie na czym polega terapia głosu. Odpowiadam wtedy, że celem terapii głosu jest poprawa niewłaściwego użycia głosu. Idealnie, jeśli program terapii obejmuje część pośrednią (higienę głosu, ćwiczenia ustawienia głowy, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne) oraz bezpośrednią (ćwiczenia emisji głosu, dzięki którym tworzenie głosu jest bardziej efektywne). Zastosowanie obu form terapii przynosi największe korzyści pacjentom, którzy z niej korzystają.

Guzki głosowe operacja

W indywidualnych przypadkach pacjentów, którzy nie reagują na terapię głosową (oraz na modyfikację stylu życia i diety – w przypadku osób cierpiących na refluks) proponuje się rozważenie operacji z wzięciem pod uwagę wszystkich potencjalnych skutków ubocznych (ryzyko związane z powstawaniem blizn na fałdach głosowych i znieczuleniem podczas zabiegu chirurgicznego).

Nadużywanie głosu w przypadku pacjentów z guzkami głosowymi, może pogorszyć ich sytuację. Z tego względu podczas leczenia należy ograniczyć używanie głosu, unikać rozmów w hałasie, a jeśli dotyczy to wokalistów, rozważyć rezygnacje ze śpiewu w chórze, czy koncertowania.

GUZKI GŁOSOWE ĆWICZENIA

Tak jak pisałam powyżej, ćwiczenia emisji głosu są skuteczną formą terapii guzków głosowych. Pokażę Ci kolejne przykłady, które to potwierdzają. Naukowcy z Turcji w 2018 roku przeprowadzili badanie, w którym wzięło udział 26 pacjentek z guzkami głosowymi [4]. Leczenie polegało na edukacji w zakresie higieny głosu oraz wykonywaniu ćwiczeń rezonansu. Kobiety zostały zbadane przed rozpoczęciem leczenia oraz po ośmiu tygodniach terapii. Pacjentki miały ćwiczyć w domu przez 8 tygodni przynajmniej kilka razy dziennie. Po upływie tego okresu, badanie krtani wykazało, że u 14 pacjentek guzki głosowe całkowicie się wchłonęły, a u dziewięciu znacznie się zmniejszyły. Jedynie u trzech pacjentek nie zaszły znaczne zmiany i w ich przypadku zalecono mikrochirurgię krtani.

A to historia mojej pacjentki:

Pani Kasia, dowiedziała się od foniatry, że ma guzki głosowe i powinna przejść trening głosu. Po jakimś czasie zgłosiła się do mnie na ćwiczenia i w ciągu 6 tygodni przeszła cały, intensywny trening głosu. Ćwiczenia nie sprawiały jej żadnej trudności. Była silnie zmotywowana, dlatego ćwiczyła w domu każdego dnia przynajmniej 2 razy dziennie. Już po kilku spotkaniach (spotykałyśmy się 2 razy w tygodniu) zauważyła znaczną poprawę w głosie – powiedziała, że znacznie lżej jej się mówi, a jej głos nie jest już taki ochrypły. Po 6 tygodniach chrypka zniknęła całkowicie, a lekarz foniatra na badaniu kontrolnym stwierdził znaczną poprawę w wyglądzie i funkcjonowaniu krtani.

Wszystkie ćwiczenia, które wykonywała Pani Kasia i inni pacjenci, którym miałam szansę pomóc, zawarłam w starannie opracowanym 6-tygodniowym kursie online zdrowego głosu oraz w książce „Głos jak dzwon” – które już niedługo będą dostępne w sprzedaży.

Terapia guzków głosowych przez Internet

Ćwiczenia emisji głosu lub terapii głosu prowadzi się nie tylko indywidualnie, ale też w grupach oraz przez Internet. Jestem zwolennikiem tej ostatniej formy. Na świecie z powodzeniem wykorzystuje się ją już od ponad 16 lat. Badania potwierdzają skuteczność terapii głosu online w przypadku guzków głosowych[5] i zaburzeń głosu u osób z nadmiernym napięciem mięśni krtani[6].

Obecnie telemedycyna silnie się rozwija, a jej powszechność stale rośnie. Naukowcy przewidują, że do 2026 roku lekcje emisji głosu mówionego będą prowadzone głównie online, a specjalnie zaprojektowane aplikacje będą wspomagać ten proces i pomagać w ocenie postępów[7]. Dlaczego tak się stanie i jaką przewagę nad tradycyjną formą spotkań ma trening, czy terapia głosu online?

Lepsza i łatwiejsza dostępność

Nie ulega wątpliwości, że dobry dostęp za pośrednictwem Internetu rozwiązuje problem braku wyspecjalizowanych w dziedzinie głosu logopedów/nauczycieli na obszarach wiejskich i w małych miastach. Ponadto forma online zapewnia szybki, niemal natychmiastowy dostęp do rozpoczęcia terapii. Jest to bardzo ważne, ponieważ krótki czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii znacznie zwiększa szansę na jej pomyślne zakończenie[8]. Innymi słowy im szybciej po zaleceniu od foniatry rozpocznie się terapię, to tym większa szansa, że się ją ukończy.

Jeśli pracujesz wiele godzin dziennie, masz nieelastyczne warunki pracy lub pracujesz w zawodzie, w którym nie możesz łatwo pozwolić sobie na urlop, to w oczywisty sposób może to wpłynąć na to, że nie będziesz w stanie regularnie uczestniczyć w terapii. W dodatku czas podróży (związany ze staniem w korkach, dużymi odległościami) również może ograniczać Twoją frekwencję terapeutyczną. Ostatecznie to wszystko może przyczynić się do nieobecności na spotkaniach i tego, że przedwcześnie zakończysz naukę.

Takie nieprzestrzeganie zaleceń wpływa nie tylko na sukces leczenia (a raczej jego brak), ale również powoduje niepotrzebne przedłużenie leczenia i powtarzanie badań bez wystarczających zmian, aby uzyskać poprawę. W konsekwencji prowadzi to nie tylko do Twojego braku zadowolenia, ale również do nadmiernych kosztów opieki zdrowotnej.

Wysoka jakość usług w komfortowych warunkach

Forma Internetowa jest po prostu wygodna, bo możesz ćwiczyć w dowolnym czasie i miejscu (w domu, szkole, szpitalu, w miejscu pracy w przerwie). W dodatku takie naturalne środowisko (w którym komunikujesz się na co dzień) jest uważane za najlepszą praktykę w wielu dziedzinach rehabilitacji i jest wspierane przez interwencję Światowej Organizacji Zdrowia (w porównaniu do sztucznych warunków gabinetowych).

Niższe koszty

Bez wątpienia koszty terapii online są niższe niż koszty wizyt stacjonarnych w prywatnych gabinetach i klinikach. Pierwsza indywidualna wizyta w prywatnym gabinecie lub klinice w Polsce wynosi średnio 120-160 zł, a kolejne 100 zł- 140 zł (w zależności od miasta i miejsca). Biorąc pod uwagę, że średnio potrzeba 10-12 takich wizyt, aby uzyskać zadowalającą poprawę, to całkowity koszt terapii (przyjmując średnią cenę 140 zł) wyniesie 1400 -1600 zł. Ponadto, zwróć uwagę, że nie trzeba doliczać dodatkowych kosztów na dojazd.

Podsumowując, pomoce takie, jak książka “Głos jak dzwon” oraz 6 – tygodniowy trening głosu online, pomogą zapewnić lepszy dostęp do treningu głosu osobom, którzy chcą się nauczyć prawidłowej emisji głosu, ale z jakiegoś powodu (np. brak specjalisty, najbliższy wolny termin w odległym terminie, trudność z dojazdem, kłopot z organizacją opieki dla dziecka) nie mogą tego zrobić w miejscu zamieszkania.

PS. Książka “Głos jak dzwon” już w sprzedaży! Zapraszam do zakupu :)

zamów już dziś

Literatura

[1] Rodríguez-Parra MJ, Adrián JA, Casado JC. Comparing voice-therapy and vocal-hygiene treatments in dysphonia using a limited multidimensional evaluation protocol. J Commun Disord. 2011;44:615–630.

[2] : Birchall MA, Carding P. Vocal nodules management. Clin Otolaryngol. 2019;44:497–501. https://doi.org/10.1111/coa.13324.

[3] Mansuri B., Tohidast SA., Soltaninejad N. et all. Nonmedical Treatments of Vocal Fold Nodules: A Systematic Review. Journal of Voice 2017, Vol. 32, No. 5, pp. 609–620.

[4] Saltürk Z, Özdemir E, Sari H et all. Assessment of Resonant Voice Therapy in the Treatment of Vocal Fold Nodules. J Voice. 2018. pii: S0892-1997(18)30082-1.

[5] Fu S, *Deborah G. Theodoros, and *,†Elizabeth C. Ward Delivery of Intensive Voice Therapy for Vocal Fold Nodules Via Telepractice: A Pilot Feasibility and Efficacy Study. Journal of Voice 2015, Vol. 29, No. 6, pp. 696-706.

[6] Rangarathnam B., McCullough G., Pickett H. et all. Telepractice Versus In-Person Delivery of Voice Therapy for Primary Muscle Tension Dysphonia. American Journal of Speech-Language Pathology. 2015 Vol. 24; 386–399.

[7] Barkmeier-Kraemer J., Patel R. The Next 10 Years in Voice Evaluation and Treatment. Semin Speech Lang 2016;37:158–165.

[8] Portone-Maira C., Wise J., Johns M. et all. Differences in Temporal Variables Between Voice Therapy Completers and Dropouts. Journal of Voice 2011, Vol. 25, No. 1, pp. 62-66.

Photo – https://www.wohlt.com/vocal-cord-nodules/